Har du lenge gått rundt med en drøm om å fotografere arktisk dyreliv og natur? Har du lyst til å oppleve isbjørner, hvalross, rein, polarrev, alkekonger og kanskje få et glimt av jordas aller største skapning? – Alt drapert inn i Svalbards fantastiske landskap og omkringliggende sjøis på 78-81° Nord. Da har vi en unik mulighet for deg, der du kan bli med på en 10 dager lang fotoekspedisjon på Svalbard fra 30. juli til 9. august 2015.

Det som skiller denne ekspedisjonen fra de fleste andre organiserte båtturer på Svalbard, er at her er selve formålet med turen å legge til rette for møte med dyreliv og naturfotografering. Ekspedisjonen vil være veldig fleksibel med tanke på reiserute, om et område er interessant kan vi bestemme oss for å bli, hvis ikke drar vi videre til nye områder. Denne fleksibiliteten kan man ikke forvente på større båturer der timeplaner må holdes og hensynet til ikke-fotografer må vektlegges.

[nivo width=”580″ height=”320″ animspeed=”1000″pausetime=”8000″]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/rinman.jpg[/image]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/bears.jpg[/image]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/hvalross.jpg[/image]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/bear-ice.jpg[/image]
[/nivo]

Hvor drar vi?

Ekspedisjonen starter fra bykaia i Longyearbyen og vil ende opp på samme sted 10 dager senere. Hovedområdet for ekspedisjonen vil være på nordsiden av Svalbard (se kart i høyre kolonne). Vær- og isforhold vil i stor grad påvirke rutevalget. Selv om vi kan komme med ønsker, vil det være skipper om bord som har det siste ordet.

Første og siste natt på turen vil være transportetapper opp og ned langs vestkysten av Spitsbergen. Vi planlegger i utgangspunktet ikke ilandstigninger på kulturhistoriske steder, med mindre dette er spesielt ønsket av gjestene. Grunnen er at det vil spise av verdifull tid som ellers kan brukes for å søke etter steder som resulterer i fantastiske bilder av Svalbards dyreliv!

Hva er inkludert?

[titled_box variation=”silver” title=”Prisen inkluderer:”]

[/titled_box]

Prisen inkluderer ikke:

Sikkerhet

Svalbard tilbyr muligheter for fantastiske opplevelser, men forutsetter at man har en solid fokus på sikkerhet. Sikkerhetshensyn vil ha øverste prioritet under ekspedisjonen slik at alle kommer trygt hjem. Sog da tenker vi både på sikkerhet om bord i Ulla underveis, men også ved ilandstigninger og varsomhet med tanke på isbjørn.

En sikkerhetsgjennomgang for alle deltagerne første ettermiddag om bord på «Ulla Rinman» er obligatorisk, slik at alle vet hva de kan gjøre for å unngå at de og gruppen havner i uønskede situasjoner. Deltagerne skal kjenne til nødprosedyrer om bord, og kunne bruke tilgjengelig redningsutstyr.

Vi kommer til å bruke gummibåter for å komme nærmere dyreliv og for å gå i land. På land vil turleder være bevæpnet og besørge for nødvendig sikkerhet for resten av gruppen.

Etikk og miljø

Svalbard er et skjørt sted og er vernet av strenger lover og forskrifter. Alle deltagerne må kjenne til de regler som vil vedrøre ekspedisjonens aktiviteter. Utfyllende informasjon vil bli sendt til alle som melder seg på ekspedisjonen, i tillegg til at det første kvelden ombord i Ulla vil bli arrangert obligatorisk gjennomgang av sikkerhets- og miljøregler som gjelder på Svalbard.

De lokale reiselivsbedriftene på Svalbard har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard utarbeidet et sett med “Svalbardvettregler”. Reglene illustrerer godt hvordan myndighetene og reiselivsnæringen ønsker at tilreisende skal forholde seg til Svalbard.

[titled_box variation=”silver” title=”«Svalbardvettreglene»”]

  1. Kast ikke søppel i naturen. Etterlat ingen varige spor.
  2. Forstyrr ikke dyr og fugler. Husk at det er du som er gjesten.
  3. Plukk ikke blomster. Ta vare på mangfoldet.
  4. Ikke ødelegg eller fjern kulturminner. Alle spor etter mennesker fra før 1946 er fredede kulturminner.
  5. Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.
  6. Forlat ikke bosetningene uten eget våpen og erfaring med hvordan du bruker dette.
  7. Vis hensyn til andre.
  8. Ta kontakt med Sysselmannen dersom du skal på langtur på egenhånd. Det er meldeplikt for ferdsel over store deler av Svalbard.
  9. Sett deg inn i lover og regler for ferdsel og aktiviteter på Svalbard.
  10. I din og miljøets interesse anbefaler vi organiserte turer.

Den usynlige turist kan ingen være
– men vi ser gjerne at du prøver.

[/titled_box]

Hva bør du ha med deg?

Selv midt på sommeren kan Svalbard være en kald og ugjestmild plass. Det er viktig å ta med seg rikelig med varme klær som beskytter deg mot vær og vind. Det blir mange timer på dekk mens vi speider etter dyreliv. Du må også he med deg personlige effekter som du normalt ville hatt med eg en 10-dagers tur på fjellet.

Siden dette er en fotoekspidisjon, så er fotoutsyr selvsagt. Du bør også oppbevare utstyre i fotobagger/-sekker eller kasser som gir tilstrekkelig beskyttelse mot vær, vind og sjø.

[titled_box variation=”silver” title=”Hva du bør ha med deg:”]

Økonomi og påmelding?

[highlight1 variation=”silver”]Prisen for å være med på ekspedisjonen er NOK 49.950.[/highlight1] Dette er en svært eksklusiv tur som få mennesker noen gang vil oppleve. Dette er ikke et ordinært Svalbard-cruise, men en ekspedisjon med få deltagere hvor alle har et brennende hjerte for fotografering og arktisk dyreliv. Alle om bord vil anses som aktive deltagere i teamet og har sin stemmerett, ingen er passive turister på turer med oss.

Du melder deg på ekspedisjonen ved å be om et registreringsskjema ved å kontakte Svalbard Explorer på kontaktskjemaet under, eller på telefon/e-post. På registreringsskjemaet står også salgsbetingelsene samt instruksjonetr for hvordan skjemaet skal returneres Svalbard Explorer. I tillegg til å sende inn registreringsskjema må det også innbetales et depositum på NOK 15.000 til konto 4750 xx xx. Påmeldingen blir registrert først når depositum er innbetalt. Det resterende beløpet må være innbetalt innen 22. mai 2015.

[contact-form to=’kurs@f45.no’ subject=’Henvendelse Fotosafari 2015′][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Phone’ type=’text’/][contact-field label=’Additional information’ type=’textarea’ required=’0’/][/contact-form]

Kontaktinformasjon

Svalbard Explorer AS
Postboks 900
9171 Longyearbyen

info@svalbardexplorer.no
Tlf. 90 76 29 33

Fly til og fra Svalbard

Longyearbyen har daglige flyforbindelser til og fra Tromsø og Oslo Lufthavn. Både SAS og Norwegian har flyruter til Svalbard. Besøk nettsidene deres for nærmere informasjon og priser.

Både Oslo og Tromsø har gode kommunikasjonsmuligheter med byer i Europa og resten av verden. Ekspedisjonen starter og slutter på flyplassen i Longyearbyen og alle deltagerne må ordne med fly opp og ned på egen hånd.

flygninger