1. Avtalens gyldighet

Med mindre annen skriftlig avtale foreligger, vil dette være gjeldende avtale mellom Svalbard Explorer (heretter omtalt som arrangøren) og bestiller. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om pakkereiser for de reiser som omfattes av loven, og forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard.

2. Bestilling

Når bestiller mottar ordrebekreftelse fra arrangøren anses denne for akseptert med mindre bestiller umiddelbart gir skriftlig beskjed til arrangør om mangler eller feil ved bestillingen.

3. Betalingsvilkår

Ved bestilling faktureres 40 % av den totale prisen i en faktura med 15 dagers forfall.
Restfaktura ettersendes med forfall 120 dager før arrangementet.

4. Avbestillingsvilkår

Kun skriftlig avbestilling er gjeldende.

Det vil ikke bli gitt refusjon ved flykanselleringer, gjenglemt pass, førerkort eller sykdom. Vi anbefaler våre kunder å ha reiseforsikring.

5. Flybilletter

For flybilletter kjøpt gjennom arrangør gjelder flyselskapets betingelser. Avbestillingsretten begrenses i den grad arrangørens avbestillingsrett er begrenset overfor annen kontraktør.

6. Passkontroll ved reise til og fra Svalbard

Etter Schengen-regelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense. Siden Svalbard ikke er en del av Schengen-området, må det foretas kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Norske statsborgere trenger ikke å vise pass, men må kunne legitimere seg med førerkort utstedt etter 1998, bankkort med bilde eller lignende.

7. Programendringer ved guidet tur

Svalbard Explorer forbeholder seg retten til å endre avgangstider, minimumsantall eller kansellere turer ved for få deltagere i forhold til det oppgitte minimumsantall. Det kan forekomme dager med ekstreme temperaturer og svært brå skifte av værforhold. Dette kan medføre at vi av sikkerhetsmessige grunner må endre på programmet, til beste for deltagerne. Dersom det på grunn av uforutsette hendelser eller værforhold gjør det nødvendig å endre rute i forhold til program, vil dette ikke påvirke aktivitetens pris. Gjestens sikkerhet vil alltid være første prioritet.

8. Deltagerens ansvar ved guidet tur

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte aktiviteter. Deltagerne er pliktig å følge alle instruksjoner gitt av våre turledere. Det er ikke tillatt å medbringe våpen eller pyroteknisk utstyr på våre turer. Svalbard Explorer forbeholder seg retten å nekte deltagelse på turen dersom deltageren er en trussel for sikkerheten. Snøscooterkjøring krever førerkort klasse B og får ikke skje i alkoholpåvirket tilstand. Hvis skade på snøscooter skjer grunnet uaktsom kjøring kan kunden holdes ansvarlig og bli erstatningspliktig.

9. Reklamasjon

Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med Svalbard Explorer ved første anledning. Dersom mangelen ikke lar seg rette og bestiller ønsker å reklamere, må dette skje snarest mulig etter at man kommer hjem. Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 måned etter dato for booket aktivitet/overnatting/leie. Ethvert søksmål mot arrangør reguleres av norsk rett.

10. Forsikring ved guidet tur på snøscooter

Svalbard Explorer sine aktiviteter er dekket gjennom ansvarsforsikring hos Gjensidige Forsikring. Vi har også stilt garanti ovenfor Sysselmannen på Svalbard for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner på Svalbard. Svalbard Explorer kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som skjer utenfor vår kontroll.

11. Reisegarantifondet (RGF)

Svalbard Explorer AS er medlem av Reisegarantifondet (RGF). Reisegarantifondet gjør at kunden er sikret pengene tilbake dersom pakkereisen som følge av turoperatørs konkurs. Les mer om RGF og ”Lov om pakkereiser og reisegaranti” på nettsidene www.rgf.no.

12. Trykkfeil og prisendringer

Svalbard Explorer AS tar forbehold om feil i markedsmateriell og forbeholder seg retten til å justere prisene uten foregående varsel.