magdalenefjorden

Svalbards høyarktiske beliggenhet påvirker både klima og lysforhold. Middeltemperaturen på årsbasis er minus fire grader, og midnattssol og mørketid preger årets gang. Selv om gjennomsnittstemperaturen på årsbasis er under null grader, har Svalbard et mildt klima sammenlignet med andre områder på samme breddegrad. I januar er middeltemperaturen -16°C, og i juli er den +6°C. Dersom du vil vite temperaturen på Svalbard akkurat nå, kan du sjekke Universitetssenteret på Svalbard sin værstasjon i Adventdalen utenfor Longyearbyen.

Varierende klima

Det er store klimatiske forskjeller mellom de ulike delene av øygruppen. Det varmeste og fuktigste klimaet er på vestkysten av Spitsbergen. De forholdsvis høye temperaturene kommer blant annet av at området tilføres milde luftstrømmer fra sør, og at Golfstrømmen frakter varmt havvann opp langs vestkysten hele året.

Skiftende vær

Været på Svalbard er svært skiftende. Dette skyldes i første rekke at den store vann- og varmluftstransporten sørfra møter kaldere vann og luft fra polområdene. Det skapes dermed store temperaturkontraster og mye vind. Det faller imidlertid ikke mer enn 190 mm nedbør i gjennomsnitt per år (Longyearbyen), og det er derfor vanlig å karakterisere Svalbard som arktisk ørken.

Lysforhold

Store deler av året preges av midnattssol og mørketid. I Longyearbyen er det midnattssol fra 20. april til 23. august. Midt på sommeren står sola i Longyearbyen omtrent 35° over horisonten om dagen og 11° om natten. I Longyearbyen er det skumring og mørketid flere måneder i året. Polarnatt kaller man det når det er fullstendig mørkt, og polarnatt defineres ved at sola er mer enn 6° under horisonten. I Longyearbyen varer perioden med polarnatt fra 11. november til 30. januar. På klare dager blir mørket ofte lyst opp av nordlys.