Ferdsel på Svalbard er utrolig spennende, men kan være forbundet med mange farer om man ferdes alene og ikke er varsom. Selv om de fleste tenker på isbjørn som den største trusselen for oss mennesker så er vind, kulde, bresprekker og råker i sjøisen forhold som utgjør en mye større risiko for skader og ulykker. Ferdsel på egen hånd er svært risikabelt, siden værforholdene kan forandre seg dramatisk i løpet av få minutter. Uten tilstrekkelig lokalkjennskap, godt turutstyr, våpen, navigasjons- og kommunikasjonsmidler kan selv en kort tur få uønskede konsekvenser.

Når dere er med Svalbard Explorer på tur vil dere nyte godt av årelang Svalbarderfaring, og vi har det mest moderne utstyr til å klare seg under selv de mest ekstreme forhold.  Og med det aller beste i utstyr og bekledning vil selv det å bli liggende værfast kunne bli en minneverdig og spennende opplevelse.

Tur med snøscooter

For turer med snøscooter gjelder det at alle følger turleders anvisninger før turen begynner, og at ingen begir seg av på egen hånd. Det er stor scootertrafikk ut av Longyearbyen i sesongen og det er lett og havne i feil turfølge. Det er kjedelig for alle parter. Hvis man av en eller annen grunn skulle miste turlederen eller turfølget av syne, skal man stoppe umiddelbart. Turleder vil alltid ha oversikt og har utstyr til å kunne kjøre tilbake i eksakt samme spor, uavhengig av sikt og været. Scooterkjøring og alkohol hører selvfølgelig ikke sammen. Hjelm er påbudt. Før turen starter vil alle delta på en briefing hvor turleder vil gå gjennom turen og rutinene.