Panoramabilde av Tunabreen innerst i Tempelfjorden.

  1. Kast ikke søppel i naturen. Etterlat ingen varige spor.
  2. Forstyrr ikke dyr og fugler. Husk at det er du som er gjesten.
  3. Plukk ikke blomster. Ta vare på mangfoldet.
  4. Ikke ødelegg eller fjern kulturminner. Alle spor etter mennesker fra før 1946 er fredede kulturminner.
  5. Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.
  6. Forlat ikke bosetningene uten eget våpen og erfaring med hvordan du bruker dette.
  7. Vis hensyn til andre.
  8. Ta kontakt med Sysselmannen dersom du skal på langtur på egenhånd. Det er meldeplikt for ferdsel over store deler av Svalbard.
  9. Sett deg inn i lover og regler for ferdsel og aktiviteter på Svalbard.
  10. I din og miljøets interesse anbefaler vi organiserte turer.

Den usynlige turist kan ingen være

– men vi ser gjerne at du prøver.

Svalbardvettreglene er utarbeidet av Svalbard Reiselivsråd i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard