fotograf

Svalbard Explorer AS tilbyr transport- og logistikktjenester for de som har et behov for å komme seg rundt på Svalbard, det være seg forskere, TV- og filmteam, fotografer eller andre som har behov som ikke passer inn i pakketurene som tilbys. Vi har både utstyret, kontaktene og kompetansen som skal til for å sørge for en kostnadseffektiv sikker ferd – uansett om det er sommer eller vinter.

Vi bistår med alle de ulike elementene som Svalbardekspedisjoner forlanger. Vi sørger for å ha kompetent mannskap involvert, det riktige utstyr og de riktige holdningene for at man skal ferdes på Svalbard på en god måte. Vi er opptatt av at all vår ferdsel på Svalbard skjer på en måte som gjør at man forlater områder i bedre stand enn når man kom.

Vi kan også bistå som faglige konsulenter for ditt prosjekt på Svalbard, det vil alltid være spørsmål som krever inngående lokal kunnskap. Vi engasjerer kun erfarne «Svalbardfolk» med flere års fartstid i forbindelse med oppdrag i Svalbard Explorer. Og det gjør vi for å sikre kundene våre  eksklusiv tilgang til selvopplevd kunnskap som du ikke kan «google» eller lese deg frem til.

[fancy_box title=”Vi kan blant annet tilby”]

For våre kunder som har behov for å komme seg rundt til fjerne strøk av Svalbard i sommerhalvåret disponerer vi den isgående ekspedisjonsbåten «Ulla Rinman», som er skapt for transportoppdrag i arktisk farvann.

[nivo width=”580″ height=”320″ animspeed=”1000″pausetime=”8000″]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/rinman.jpg[/image]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/bears.jpg[/image]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/hvalross.jpg[/image]
[image]http://www.svalbardexplorer.no/wp-content/themes/awake/images/content/photoslider/bear-ice.jpg[/image]
[/nivo]